Recordbedrag van 21.000 euro aan boetes geïnd na controle vrachtwagenchauffeurs

De dienst Verkeer van de lokale politiezone Voorkempen heeft een recordaantal boetes geïnd tijdens een actie ‘zwaar vervoer’ op maandag. “Chauffeurs verwachten duidelijk niet dat wij nu met corona nog controles uitvoeren, en gaan losser met de regels om.”

De dienst Verkeer van de politiezone Voorkempen hield op maandag 12 oktober een actie ‘zwaar vervoer’. Daarbij halen inspecteurs op motorfiets vrachtwagens, tractors en camionettes uit het verkeer en leiden hen naar een parking waar ze hen uitgebreid controleren. “We begonnen onze actie maandag om 5u30 en zijn gestopt om 12u. In die tijdspanne hebben we boetes geïnd voor maar liefst 21.294 euro in totaal. Dat is een record”, zegt commissaris Ben Van Gils, diensthoofd Verkeer. “Vooral ’s morgens vroeg tussen 6u en 8u hebben we veel zware boetes moeten uitdelen.”

De verklaring voor dit recordbedrag ligt volgens Van Gils bij het coronavirus. “Als politie hebben we onze werking moeten reorganiseren. Verschillende ploegen controleren nu op de naleving van de coronamaatregelen. Chauffeurs gaan ervan uit dat we ’s morgens vroeg geen capaciteit of tijd meer hebben om hen te controleren, maar niets is dus minder waar”, licht Van Gils toe. “De komende maanden blijven we hier verder op inzetten.”

De hoogste boetes werden uitgedeeld aan chauffeurs die een te zware lading bij zich hadden. Negen chauffeurs kregen zo’n administratieve inning. “Eén chauffeur ging zelfs zo ver over de schreef dat hij 4400 euro in een keer moest betalen, omdat hij zijn vrachtwagen zo hard had overladen”, aldus Van Gils.

Verder moesten twee chauffeurs 1000 euro betalen omdat hun technische keuring niet in orde was. Eén liep tegen de lamp toen zijn tachograaf uitgelezen werd en bleek dat hij de rij- en rusttijden niet had gerespecteerd. Het kostte hem 1198 euro. Een andere chauffeur had geen geldige vervoersvergunning en moest daarvoor 1500 euro ophoesten. Twee chauffeurs begingen een overtreding tegen ADR, ofwel het vervoer van gevaarlijke goederen op de weg. Die overtreding kostte voor de ene 2200 euro, voor de andere 550 euro. Daarnaast werden nog inningen gedaan voor het niet naleven van technische eisen, het rijden op wegen waar geen zwaar vervoer toegelaten is, bellen achter het stuur, rijden zonder gordel, en het negeren van een rood licht.

“Het zijn allemaal zware overtredingen die voor een grote verkeersonveiligheid kunnen zorgen, zowel voor de vrachtwagenchauffeurs als voor de andere weggebruikers. We willen daarom nogmaals  oproepen – ook aan de werkgevers van de chauffeurs - om je aan de regels te houden”, besluit Van Gils.