Speedpedelecs op het jaagpad Dessel-Schoten

De speedpedelec is een relatief nieuw vervoermiddel dat steeds vaker opduikt in het straatbeeld. Veel gebruikers van een speedpedelec maken hiermee hun verplaatsing vanuit de Kempen naar de stad en terug, waarbij ze gebruik maken van het jaagpad Dessel - Schoten. 

speedpedelec

Op het grondgebied Brecht en ook nog andere gemeenten is het volgens de huidige signalisatie in principe NIET toegelaten om met een speedpedelec op het jaagpad te rijden. Dit wordt op huidig ogenblik gedoogd, doch dit betekent niet dat de huidige snelheidsbeperking van 30 km/uur niet nageleefd moet worden. Bovendien dient elke weggebruiker zijn snelheid aan te passen in functie van plaats, tijdstip en aanwezigheid van andere weggebruikers.

Mogen we vragen om rekening te houden met dit gedoogbeleid en de snelheid dus aan te passen naar de omstandigheden met een maximum van 30 km/uur.  Controles door onze diensten kunnen / zullen mee ingepland worden.

Momenteel is er bij de Vlaamse Waterweg een studie lopend die hieromtrent meer duidelijkheid zal brengen in de toekomst. Bij enig resultaat van deze studie houden we jullie via deze weg op de hoogte.