VACATURE - Administratief medewerker LIK

Wij zijn op zoek naar een administratieve duizendpoot voor onze dienst 'Lokaal InformatieKruispunt' (LIK). De medewerkers van het LIK zorgen voor de informatiedoorstroming binnen de politiezone. Zij brengen alle informatie samen, verwerken ze en leggen linken om bijvoorbeeld een onderzoek vooruit te helpen.

foto van het politiegebouw in Brecht

Het LIK is onder meer verantwoordelijk voor:

 • de kwaliteitscontrole van de opgestelde processen-verbaal
 • de verzending en de archivering van PV’s
 • de seining en ontseining van op te sporen personen, voorwerpen en vervoermiddelen
 • de correcte doorstroming van gegevens naar de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG)
 • het contact met LIK's van andere politiezones en specifieke diensten van de federale politie.
 • Als medewerker LIK sta je het diensthoofd LIK rechtstreeks bij in de uitvoering van de opdrachten binnen het LIK;

  In die zin ben je - samen met het diensthoofd LIK – als (assistent) functioneel beheerder verantwoordelijk voor het beheer en de behandeling van alle informatie die verwerkt wordt binnen het LIK. Tevens ben je verantwoordelijk voor de inzameling, behandeling en exploitatie van de informatie op zonaal niveau. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van: kantschriften, PV's en houdt toezicht op de feiten die geen misdrijf uitmaken
   

Profiel

 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.
 • In het bezit zijn van minimum een rijbewijs B.
   

Persoonsgebonden competenties

 • Omgaan met stress
 • Zelfstandig werken
 • Klantgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Samenwerken als hecht team
 • Resultaatgerichtheid
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Plannen (= ordenen)
   

Aanbod

We bieden je een vervangingsovereenkomst voor de duur van de afwezigheid van de titularis. Verder bieden we ruime bijscholingsmogelijkheiden en extralegale voordelen.

Plaats tewerkstelling

Je werkt in het Centrale Onthaalpunt in Brecht: Vaartdijk 15, 2960 Brecht

Geïnteresseerd? Kijk dan zeker eens in de bijlage voor nog meer details. Je leest er ook alles over de sollicitatieprocedure. Veel succes!