Zonale Veiligheidsraad

De Zonale Veiligheidsraad is de ontmoetingsplaats van alle veiligheidspartners van het lokale beleid. Het is een zeer belangrijk en systematisch overlegforum tussen de politiezone, de federale politie en de overheden van politie. De Zonale Veiligheidsraad komt samen wanneer de werking of de gezags- en beleidscyclus van de lokale politie dat vereist.

Samenstelling:

  • de procureur des Konings
  • de bestuurlijke directeur-coördinator (DirCo)
  • de gerechtelijke directeur (DirJud)
  • de korpschef en de burgemeesters van de politiezone

Belangrijkste taken:

  • Het bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan
  • Het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie
  • Het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan