Aanbod Lokale Politie Voorkempen

We bieden als politiezone een aantal ondersteunende diensten en materialen aan in het kader van verkeers- en drugspreventie. Alle scholen uit Brecht, Malle, Schilde en Zoersel kunnen hierop een beroep doen.

Kleuteronderwijs

Voor de allerkleinsten spreekt de politie vaak tot de verbeelding. Sommige leerkrachten stellen de aanwezigheid van een politieman/-vrouw en een politievoertuig op prijs wanneer ze in de klas werken rond politie en veiligheid. Dit kan ad hoc worden besproken!
 

Basisonderwijs

Bijstand fiets- en voetgangersexamen
De meest recente ongevallencijfers tonen aan dat er een dalende trend is in het aantal verkeersslachtoffers, met uitzondering van de fietsers. Deze weggebruikers verdienen dus zeker extra aandacht. Fietsexamens zijn opgenomen in de eindtermen van het basisonderwijs. Het project ‘fietsbrevetten’, ontwikkeld door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), wordt volledig gratis ter beschikking gesteld en kent een specifieke rol toe aan school, gemeente en politie. Politie kan in dit geval bijstand leveren in de fietscontrole, het parcours mee helpen opstellen en het eindexamen ondersteunen. Meer informatie over deze tool vind je op www.grotefietsexamen.be.

Op een veilige manier door het verkeer stappen is minstens even belangrijk als veilig fietsen. Leerkrachten van het basisonderwijs kunnen daarom ook een beroep doen op politie bij het organiseren van een wandelparcours binnen of buiten de school. Ook plaatselijke gemachtigde opzichters kunnen worden ingezet ter ondersteuning.

 

Fietsen labelen (voorjaar)
Heel wat jongeren krijgen een nieuwe fiets naar aanleiding van hun communie- of lentefeest. Daarom voorzien we rond deze periode de mogelijkheid om de fietsen gratis te laten labelen op school. Hierbij wordt een fraudebestendig label aangebracht op de fiets dat het rijksregisternummer van de eigenaar vermeldt. Dankzij dit unieke merkteken kan een gevonden fiets vlotter weer herenigd worden met de rechtmatige eigenaar.

 

Fietscontrole (najaar)
Een reglementaire, maar vooral veilige fiets is cruciaal in het kader van een preventieve aanpak van verkeersongevallen. Daarom kunnen leerkrachten aan het begin van het schooljaar een beroep doen op twee politiemedewerkers die alle fietsen zullen controleren.

Drugspreventie
Enigszins los van het aanbod rond verkeersveiligheid bieden we ook drugspreventie aan (het gekende DPP). We informeren de leerlingen van het zesde leerjaar een aantal lesuren over de invloed van tabak, alcohol, medicatie en andere illegale drugs, de effecten ervan, de verslavingsproblematiek en vooral de gevaren van druggebruik. We bieden een sessie aan per klas van 20 à 30 leerlingen.
 

Middelbaar onderwijs

Drugspreventie - Project "Goe bezig!?'
In navolging van het gekende DPP in het lager onderwijs, richten we ons ook tot de leerlingen van de tweede graad. De sessie is voorzien voor leerlingen van het derde of vierde middelbaar. We vragen aandacht voor de gevaren van drugs in het algemeen, het gebruik van drugs in het verkeer... We gaan op een interactieve manier aan de slag met een beperkte groep aan leerlingen en werken o.a. met behulp van verschillende getuigenissen. 

 

Fietsen labelen
We bieden ook voor middelbare scholen de mogelijkheid om de fietsen gratis te laten labelen op school. Een fraudebestendig label met het rijksregisternummer van de eigenaar wordt op de fiets aangebracht. Zo kunnen gevonden fietsen snel worden terugbezorgd.

Opleiding gemachtigd opzichters

Veiligheid in de buurt van scholen is een verantwoordelijkheid van iedereen. Samen kunnen we de veiligheid aan de schoolpoort verhogen door in te zetten op voldoende gemachtigde opzichters en een daadkrachtige ondersteuning van deze laatsten door de politie. 

Onze politiezone heeft jaarlijks vijf vaste opleidingsmomenten tot gemachtigd opzichter op vastgelegde dagen. Dit voor max. 25 kandidaten per sessie. Deze lessen vinden telkens plaats op de eerste donderdag van de maanden september, oktober, december, maart en juni. De opleiding wordt georganiseerd om 19.00u zodat iedereen vlot de kans krijgt om de opleiding bij onze diensten te kunnen volgen. 

Daarnaast is er ook vanuit de provincie de mogelijkheid gecreëerd om een opleiding gemachtigd opzichter te volgen op de politieschool Campus Vesta.

Meer info kan je bekomen via het functioneel mailadres PZ.Voorkempen.Scholen@police.belgium.eu

Alcoholbrillen

Alcoholbrillen simuleren situaties waarin personen dronken zijn of onder invloed zijn van drugs. Leerlingen ondervinden zo op een interactieve manier welke effecten alcohol en drugs hebben en hoe men de omgeving ervaart onder invloed (beperkingen van het zicht en de coördinatie. De brillen kunnen gratis ontleend worden.
 

Rondleiding in ons centraal onthaalpunt

Wil jouw klas naar aanleiding van een themaweek rond ‘veiligheid’ graag meer weten over de werking van de politie? Dan geeft één van onze inspecteurs met veel plezier een rondleiding in ons centraal onthaalpunt in Brecht. De rondleiding duurt ongeveer een uurtje. We laten jullie (indien mogelijk) het cellencomplex zien, tonen hoe een combi er vanbinnen en vanbuiten uitziet en nog veel meer.
 

Fluohesjes

Onze schoolgaande jeugd is graag gezien: al meer dan 15 jaar zetten we extra in op het belang van het dragen van fluo.

We voorzien via onze jaarlijkse fluo-actie gratis fluohesjes voor alle kinderen van de eerste kleuterklas (instappers), het eerste leerjaar en het eerste middelbaar. Dit voor alle scholen in onze politiezone.
 

Meldpunt verkeersongevallen

Slechts een deel van de ongevallen of bijna-ongevallen met voetgangers, fietsers of bromfietsers wordt geregistreerd door de politie. Toch is het maatschappelijk belang groot om op (korte) termijn de registratie van verkeersongevallen te verbeteren voor de verkeersveiligheid van onze politiezone. 

Bij een beter inzicht van de verkeersongevallen met zwakke weggebruikers kan men immers de schoolomgeving verkeersveiliger maken. We weten op die manier eveneens welke school- en fietsroutes in aanmerking komen om prioritair bekeken te worden in het kader van handhaving (zowel van preventieve als repressieve aard) of infrastructurele aanpassingen (dit in samenspraak met de gemeenten van onze politiezone). 

Mogen wij daarom vragen om elk schadegeval dat binnen de school wordt gerapporteerd op gepseudonimiseerde/geanonimiseerde wijze door te geven via pz.voorkempen.verkeer@police.belgium.eu? Het meldingsformulier met de nodige categorieën en statistische gegevens vind je hieronder.
 

Om gebruik te maken van bovenstaand educatief aanbod, mag je steeds contact opnemen met Renée Anthonissen via pz.voorkempen.scholen@police.belgium.eu of 03 210 42 12. Zij engageert zich om zo snel mogelijk een antwoord te bieden op vragen/verzoeken. Mocht u als school nog andere vragen, noden, meer specifieke wensen hebben, dan kan dit steeds besproken worden.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 210 40 00.