Laatste nieuws

Tijdelijke uitbreiding Police-on-Web

Police-on-web, https://www.politie.be/nl/e-loket,
het digitaal loket waarop je online klacht kan indienen voor kleine misdrijven, werd tijdelijk uitgebreid met een zestal niet-dringende feiten.