Laatste nieuws

Werken scheldebrug

Op maandag 6 mei 2019 start De Vlaamse Waterweg nv met de renovatie van het vaste gedeelte van de Scheldebrug Bornem-Temse. In de aanloop naar deze werken voert het Agentschap Wegen en Verkeer nog werken uit aan de elektromechanische uitrusting van het beweegbare brugdeel. Er zal lokaal en tijdelijk hinder zijn. De werken zijn zo georganiseerd dat de hinder voor het wegverkeer tot een minimum wordt beperkt.