Politiecollege

Het politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van de drie gemeentes, die onze meer-gemeente-zone vormen. Het college vergadert minstens éénmaal per maand, samen met de korpschef en de secretaris van de zone, en neemt in politiezaken het dagelijks beheer over van de colleges van burgemeester en schepenen.

In onze zone vindt deze vergadering tweewekelijks plaats.

Het politiecollege stelt een van zijn leden aan als voorzitter. Hij is dan eveneens voorzitter van de politieraad en van de zonale veiligheidsraad.

Het politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van de drie gemeentes, die onze meer-gemeente-zone vormen.   Het college vergadert minstens éénmaal per maand, samen met de korpschef en de secretaris van de zone, en neemt in politiezaken het dagelijks beheer over van de colleges van burgemeester  en schepenen.

In onze zone vindt deze vergadering tweewekelijks plaats.

Het politiecollege stelt een van zijn leden aan als voorzitter. Hij is dan eveneens voorzitter van de politieraad en van de zonale veiligheidsraad.

In de politiezone Kempen N-O is gekozen voor een alternerend voorzitterschap, volgens beurtrol. Het voorzitterschap wijzigt tweejaarlijks.

Momenteel is Patrick Geuens - burgemeester van Retie -  voorzitter van het politiecollege.

Meer over onze organisatie, de werking en het beleid kan je steeds nalezen in ons jaarverslag.

Laatste nieuws