Team verkeer

Wippelberg 1A
2370 Arendonk

Telefoon
 Team verkeer

De taak van het team Verkeer is te werken aan de oorzaken die aan de basis van ongevallen en verkeersonveiligheid in het algemeen liggen.

De grootste inspanningen liggen bij het trachten te beheersen van het aantal snelheidsovertredingen en bij het controleren op gebruik van alcohol en drugs wanneer men een voertuig bestuurt.

De aanpak van deze twee fenomenen vergt een zware personeelsinzet tijdens vnl. de spitsuren, de weekends en de avonduren. Het is immers de taak van een verkeersteam om op de drukste en volgens onze metingen, gevaarlijkste momenten, op het terrein aanwezig te zijn.

Daarnaast werkt het team nog geregeld op andere thema’s, al dan niet in functie van BIVV-themaweken. Zo wordt er regelmatig gecontroleerd op gordeldracht, worden controles georganiseerd op opgefokte bromfietsen en zwaar vervoer, af en toe wordt er een gerichte actie naar schoolverkeer, rood-licht negatie of parkeerovertredingen georganiseerd.

Sinds enkele jaren doen onze inspecteurs ook verkeerstoezicht per fiets of per motorfiets. Daarnaast beschikt de zone over een anonieme flitswagen, een snel interventievoertuig en een bureelwagen.

Op preventief vlak is er een verkeerspark en zijn er de dodehoeklessen, waar de leerlingen van de lagere scholen een extraatje meekrijgen om zich veiliger in het verkeer te begeven. Enkele malen per jaar geven zij ook verkeerslessen aan jeugdige (-18j) overtreders in de hoop hun toch iets meer duiding te geven in de verkeersmaterie. Op aanvraag en in de mate van onze mogelijkheden worden er ook infosessies aan verenigingen gegeven.