Politieraad

De politieraad van de politiezone Kempen N-O  bestaat uit 17 leden, en wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de drie gemeentes, die samen de meergemeentezone vormen.

De samenstelling gebeurt op basis van de bevolkingscijfers van iedere gemeente.

De burgemeesters van onze meergemeentenzone zijn van rechtswege lid van de politieraad, zij zijn niet meegerekend in de voornoemde 17 politieraadsleden. Momenteel is de burgemeester van Retie Patrick Geuens voorzitter van de politieraad.

De politieraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot haar bevoegdheid behoren het vereisen, en minstens viermaal per jaar. Zij neemt de verantwoordelijkheid over van de diverse gemeenteraden wat politiezaken betreft.

Meer over onze organisatie, de werking en het beleid kan je steeds nalezen in ons jaarverslag dat U bij ons kan opvragen.