Team eigendomscrim

Wippelberg 1A
2370 Arendonk

Telefoon
Team eigendomscrim

Binnen het Zonaal Veiligheidsplan wordt de behandeling van woninginbraken als prioriteit weerhouden. Aan deze prioriteit werd eveneens een actieplan gekoppeld. Hiermee willen wij projectmatig bijdragen tot het beheersen van het fenomeen woninginbraken.

Dit doen we enerzijds door aandacht te schenken aan het preventieve luik. Het voorkomen van diefstallen is niet enkel een taak van de politie. Ook u als burger kan hiertoe stappen zetten. Onze diensten bieden de inwoners van onze politiezone informatie, technopreventief advies, vakantietoezicht en de ondersteuning van het buurtinformatienetwerk.

Op repressief vlak verzamelen we zoveel mogelijk kennis en expertise om doelgericht onderzoek te voeren. Op geregelde tijdstippen voeren wij gerechtelijke acties gericht op diefstallen en rondtrekkende dadergroeperingen.

Op deze manier willen we daders vatten en de ophelderingsgraad van diefstallen verhogen.

Bij de oplossing van feiten is het belangrijk dat wij gestolen goederen herkennen. Dit kan, indien u als benadeelde ons op korte termijn de nodige unieke serienummers van gestolen voorwerpen kan overmaken. Preventief is het interessant als u deze nummers bij aankoop al bewaart.

Ons team, bestaande uit één hoofdinspecteur en zeven inspecteurs, houdt zich in prioriteit bezig met:

 

  • de opvolging van de diefstallen gepleegd binnen onze politiezone

  • analyse van de woninginbraken

  • dadergericht onderzoek

  • gericht voeren van gerechtelijke acties

  • uitvoering van opdrachten van het Parket inzake diefstallen

  • Afpersing, Misbruik van vertrouwen, Bedriegerij,  ...

Hiervoor onderhouden wij eveneens contacten met omliggende politiezones en de Federale Gerechtelijke Politie te Turnhout.

Voor het preventieve luik van deze prioriteit werken wij nauw samen met de wijkpolitie Ravels, Arendonk en Retie.