Laatste nieuws

Interesse in de opleiding tot inspecteur van Politie ?

In navolging van het proefproject Fast Track heeft de Dienst van de Rekrutering en de Selectie besloten om over te gaan tot een nieuwe Fast Track.

Deze Fast Track houdt concreet het volgende in:

Kandidaten voor het basiskader die Campus Vesta als opleidingscentrum kiezen, kunnen de selectieproeven via een versnelde procedure doorlopen (Fast Track). Dit betekent dat alle selectieproeven doorlopen worden binnen een tijdspanne van ± 2 weken (van 1 t.e.m. 12 april 2019).