Laatste nieuws

ANPR camera

In het kader van het verhogen van de verkeersveiligheid werd in samenspraak met het politiecollege van onze politiezone en het Parket Antwerpen groen licht gegeven voor de implementatie van drie trajectcontroles binnen de gemeenten van onze politiezone. 
Doel is om de snelheid op deze trajecten gevoelig te doen dalen en zo finaal het aantal verkeersongevallen op deze trajecten terug te dringen tot een minimum.