Aanvraag vakantietoezicht

In de vakantiemaanden staan vele woningen en appartementen er verlaten bij, omdat de bewoners op vakantie zijn. Deze woningen zijn dan ook vaak het mikpunt van inbrekers.

 

Vanuit onze politiedienst zijn wij bezorgd om uw veiligheid, onder andere met betrekking tot het risico op inbraken in uw woning. Het behoort immers tot onze taak.

Vandaar dat wij aandacht besteden aan dit fenomeen. Vakantietoezicht houdt in dat uw woning wordt opgenomen in ons patrouilleschema. Regelmatig wordt dan nazicht gedaan van de toestand van uw woning. Anders dan bij een klassieke patrouille gebeurt het nazicht dan grondiger; ook de achterzijde van de woning wordt dan namelijk gecontroleerd, indien dit mogelijk is.

Het zou jammer zijn als u bij uw thuiskomst van uw welverdiende vakantie moet vaststellen dat ongewenste gasten binnen geweest zijn in uw woning. Volledig te vermijden is dat uiteraard niet, doch  u kan echter bepaalde voorbereidingen treffen om het risico op een inbraak te beperken.

 

Met volgende tips loopt u alvast minder kans op een inbraak bij u thuis :

Vakantietoezicht door de politie

U kunt dit vakantietoezicht aanvragen op de verschillende politieburelen in de zone of u kan het formulier Aanvraag tot vakantietoezicht hieronder downloaden, invullen en afdrukken.

 

TIP  :

 

 

Vergeet niet om ook DEEL 2 van het aanvraagformulier

te lezen en te ondertekenen.

Het betreft hier een overeenkomst tussen u en onze politiedienst,

die ons toelaat om uw eigendom rechtmatig te betreden

Eénmaal het formulier volledig en correct ingevuld bezorgt u dit terug aan één van de politieburelen in onze Politiezone.

Houd zo weinig mogelijk waarden in huis 

Zeker bij afwezigheid moet dit een normale voorzorgsmaatregel zijn : wat men niet in huis houdt kan niet gestolen worden !

Eens binnen kan een inbreker ongestoord zijn gang gaan : u bent toch niet thuis. Vertrouw daarom in mindere mate op de voorzorgen die u neemt als u toch thuis bent.

Berg juwelen, geld, enz... weg op een veilige plaats. Een kluis huren in uw bankfiliaal is hierbij een aanrader.

Geef uw woning geen onbewoonde indruk

Maak afspraken met degene die toch af en toe eens langskomt om de poes eten te geven en de planten te besproeien, om regelmatig de rolluiken omhoog te trekken en indien mogelijk ‘s avonds terug neer te laten. Niets geeft een meer verlaten indruk dan een woning overdag, met neergelaten rolluiken !

Een met kranten en reclamebladen volgestouwde brievenbus is eveneens een teken voor de inbreker dat de woning verlaten is, alsmede briefjes aan de voordeur en boodschappen op het antwoordapparaat.

Een erg probaat middel om uw woning een bewoonde indruk te geven is een lamp met tijdschakelaar, die ‘s avonds gedurende enkele uren blijft branden. Zet dit lichtpunt bij voorkeur in de leefkamer : daar vertoeft u ook als u thuis bent !

Sleutelbeheer 

Hang geen labels met uw adres aan uw huissleutels.

Indien uw huissleutels gestolen worden samen met uw adres (bijvoorbeeld in een handtas, samen met uw identiteitskaart), aarzel niet en verwittig ons !

Achterlaten van materiaal 

Laat geen tuingerief, ladders, enz.... achter in de tuin van uw woning; Dit alles kan gebruikt worden om uw woning binnen te dringen.

Sloten en grendels 

Gebruik uiteraard de bestaande sloten van uw woning zoveel mogelijk. Laat geen enkel raam open staan, hoe klein ook en hoe graag ook u uw woning tijdens uw afwezigheid zou willen verluchten. Bij thuiskomst eens grondig de woning verluchten is uit veiligheidsoverweging stukken beter.

Besteed extra aandacht aan de achterkant van uw woning als u bijkomende grendels of ander sluitwerk plaatst. 70% van de inbraken in woningen gebeurt namelijk via de achterzijde.

Een tip : een houten lat geplaatst achter het vaste deel van een schuifraam blokkeert op een zeer efficiënte manier het schuivend gedeelte. Men is dan verplicht een raam uit te slaan en dit doet men niet zo snel gezien het geproduceerde lawaai !

Afspraken met de buren 

Verwittig uw naaste buren dat u niet thuis bent en vraag hen uw woning een weinig gade te slaan. Wees uiteraard ook bereid tot een wederdienst.

Indien men iets verdachts opmerkt, gelijk welk tijdstip van de dag of nacht, verwittig ons via het nummer 101 !

... Uw Politie wenst u een deugddoende en zorgeloze vakantie