Team drugs

Wippelberg 1A
2370 Arendonk

Telefoon

Ons team is verantwoordelijk voor alle onderzoeken met betrekking tot het bezit, het gebruik, de invoer, de handel en de aanmaak van verdovende middelen. Daarnaast zijn wij ook belast met de onderzoeken inzake humane doping.

Ook wanneer deze inbreuken gebeuren door minderjarigen, zullen wij de onderzoeken voeren.Door het feit dat onze politiezone grenst aan Nederland, organiseren wij op regelmatige basis acties gericht op de invoer van verdovende middelen vanuit Nederland.Verder is onze politiezone op het vlak van ligging al geruime tijd aantrekkelijk voor de teelt van cannabis, hierdoor hebben wij gedurende de afgelopen jaren een zekere expertise kunnen opbouwen voor het opsporen en onderzoeken van deze inbreuk.Binnen het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 werd o.a. onze teamgebonden materie als prioriteit weerhouden. Aan een prioriteit zit steeds een actieplan verbonden. Het actieplan van ons team is gericht op de lokale drughandel en de productie van drugs.Om onze doelstellingen te behalen werken wij nauw samen met de omliggende politiezones, de federale politie en de referentiemagistraat drugs van het parket te Turnhout.