Over ons

Hoe is het Belgisch politielandschap georganiseerd? Welke bestuursorganen bepalen het lokaal veiligheidsbeleid? En hoe gaan we als lokale politie te werk?
Bij interesse kan het jaarverslag steeds worden opgevraagd door een email te sturen naar pz.keno@police.belgium.eu.

De Lokale Politie is één van de twee pijlers van de Belgische politie sedert de Wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. De andere pijler is de Federale Politie.

Het politiecollege is samengesteld uit de korpschef, de burgemeesters van de gemeenten Arendonk, Retie en Ravels en de secretaris. Het politiecollege staat in voor het dagelijks beheer van het politiekorps.

De politieraad heeft bevoegdheden die kunnen vergeleken worden met deze van de gemeenteraad, maar slechts op politioneel vlak, zoals onder meer: de begroting, aanbestedingen, aanwerving personeelsleden,…