Laatste nieuws

Medewerker Dienst Jeugd en Gezin

 NIVEAU B

Functiebeschrijving

CALog Niveau B – CONSULENT (diplomavereiste: GRADUAAT / BACHELOR in een menswetenschappelijke richting)

Tijdelijke contractuele functie / vervangingscontract van onbepaalde duur

Plaats in de organisatie:

Je maakt deel uit van de dienst Jeugd en Gezin. Je werkt direct samen met een Inspecteur van Politie onder leiding van een Commissaris van Politie.

Je werkt meestal binnen de kantooruren, maar je draait ook mee in een beurtrol om de permanentie slachtofferbejegening te kunnen waarborgen. Je bent bereid om in hoogdringende situaties afwijkende uren te presteren, dit kan gaan om avond-, nacht- en weekenduren.

Algemene toelatingsvoorwaarden:

 • De Belgische nationaliteit bezitten.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn en geen risicofactoren vertonen die een beletsel tot indienstneming bij de politie vormen (o.a. een veiligheidsscreening ondergaan).

Taakinhoud:

 • Het opvolgen van politionele meldingen en tussenkomsten inzake verontrustende opvoedingssituaties.
 • Het voeren van sociale onderzoeken.
 • Het onderhouden van contacten met relevante partners in het kader van verontrustende opvoedingssituaties, intra-familiaal geweld en slachtofferbejegening.
 • Regelmatige deelname aan vergaderingen.
 • Interne politionele diensten bijstaan in het kader van intra-familiaal geweld en slachtofferbejegening.
 • Adequaat doorverwijzen en ondersteunen in het kader van politionele sociale vraagstukken.
 • Opvolging / coördinatie / uitvoering van slachtofferbejegening.
 • Bereid zijn om deel te nemen aan een beurtrolsysteem in het kader van slachtofferbejegening, d.w.z. bereikbaar en terugroepbaar zijn.
 • Onderhouden van contacten met de scholen in het kader van verontrustende opvoedingssituaties en jeugdcriminaliteit.

 

Gewenst profiel

Je bent …

 • dynamisch, innovatief en creatief
 • integer
 • discreet
 • assertief
 • stressbestendig
 • flexibel
 • klantvriendelijk
 • collegiaal
 • oplossingsgericht
 • zelfstandig
 • verantwoordelijk
 • vlot om mee samen te werken
 • kritisch ingesteld

 

Kennis en vaardigheden

 • vlot ter taal zijn
 • basiskennis informaticatoepassingen
 • inzicht in het administratief en gerechtelijk apparaat (of deze kennis binnen een korte termijn kunnen assimileren)
 • de sociale kaart
 • rapporteren
 • communicatieve vaardigheden: luisterbereidheid, inlevingsvermogen,  gesprekken voeren, aangepast aan het niveau van de gesprekspartner

 

Contactpersoon:

Truyens Katrien, HR-verantwoordelijke PZ Lommel, 011/ 399 861, katrien.truyens@police.belgium.eu

 

Solliciteren (CV en motivatiebrief) voor 09/02/2019

 

Selectieprocedure:

Na een screening van de sollicitatiebrieven worden de kandidaten uitgenodigd  voor een jurygesprek op woensdag 19/02/2020.