Opgelet voor reclame ronselaars

De lokale politie Lommel werd op de hoogte gebracht van fraude via e-mail. Heb je ook een voorstel gekregen om de adresgegevens van jouw bedrijf te laten vermelden op een stadsplan? Onderteken niets en betaal niets! Het gemeentebestuur werkt niet samen met de firma Media Service 24.

Een Lommelse ondernemer meldde een e-mail ontvangen te hebben met het verzoek om een bijlage ondertekend terug te bezorgen via mediaservice24@yahoo.com. Is uw onderneming ook gecontacteerd? Ga in ieder geval geen samenwerking aan. Op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, wordt gewaarschuwd voor deze firma.

Enkele goede reflexen

  • Onderteken niets!

De handtekening en de vermelding van de datum vormen een vaste contractuele verbintenis. Onderteken nooit een twijfelachtig aanbod of een aanbod dat je niet begrijpt.

  • Betaal niets!

Al ontvang je een factuur waarop de vermelding “herinnering” is aangebracht, ga systematisch na of deze factuur wel overeenstemt met een gevraagde dienst.

  • Al ondertekend? Al betaald?

Stop eerst en vooral alle verdere betalingen! Als je het slachtoffer was van een oneerlijke handelspraktijk, kan je dit melden bij het Meldpunt van de FOD Economie. Deze FOD heeft immers als opdracht toe te zien op de Belgische goederen- en dienstenmarkt en met name dat de verkopers de economische regelgeving naleven.

Als je je rechten wil laten gelden (een terugbetaling bekomen, een kosteloze verbreking van het ondertekende contract ...), kunnen enkel de gerechtelijke overheden je hierbij helpen. Neem contact op met de lokale politie: politiezone Lommel, tel. 011 399.899.