PERSBERICHT : Slachtoffers overstromingen kunnen terecht bij CAW voor slachtofferhulp

Slachtoffers overstromingen kunnen terecht bij CAW voor slachtofferhulp

Ons land werd geteisterd door ongeziene wateroverlast. Er vielen al heel wat slachtoffers, waaronder ook dodelijke. De overstromingen veroorzaken veel mensenleed. Slachtoffers en hun naasten kunnen voor slachtofferhulp terecht bij het CAW. Ze kunnen contact opnemen via het nummer 0800 13 500 of via www.caw.be/chat en worden verder geholpen door professionele hulpverleners. De dienst Slachtofferhulp van het CAW biedt emotionele steun, administratieve ondersteuning en juridische informatie voor mensen die getroffen zijn door deze ramp. Ook getuigen die nood hebben aan ondersteuning kunnen er terecht. Betrokken diensten kunnen ook naar het CAW verwijzen.
Mensen die online informatie en ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel vlak zoeken, kunnen terecht op Overstromingen juli 2021 | Slachtofferzorg.

Info en contact voor hulpvragen

www.caw.be
0800 13 500
Contact voor persvragen
Ann Castrel
0471 84 69 28
ann.castrel@cawantwerpen.be

 

Bijlage