Nieuws

Diefstalpreventie

De laatste maanden hebben wij mogen vaststellen dat het cijfer van het aantal woninginbraken fors gestegen is. Om deze reden willen wij wat informatie aanbieden rond diefstalpreventie.

Heropstart burenoverleg "KEMPEN-MAAS"

In Limburg zijn er 4 internationale burenoverleggen waaraan partners aan beide zijden van de Belgisch-Nederlandse grens aan deelnemen. 

Opleiding Gemachtigd Opzichter

Gemachtigd opzichters helpen de veiligheid (vb. aan de schoolpoort) te verbeteren. Ze zijn een onmisbare waarde in de dagelijkse mobiliteit van personen die zich te voet verplaatsen. Niet alleen voor de schoolgaande jeugd maar ook voor instellingen voor personen met een beperking of ouderen.

Goede voornemens voor 2020

Binnen de krijtlijnen van nationaal, gewestelijk, provinciaal, arrondissementeel en gemeentelijk beleid en prioriteiten – in het bijzonder ook de prioriteiten opgenomen in ons Zonaal VeiligheidsPlan 2020-2025 en rekening houdende met budgettaire en capaciteitsbeperkingen, hebben ook wij een aantal goede voornemens voor 2020.

Onze zone werft aan

Onze zone gaat over tot aanwerving van 5 inspecteurs via de mobiliteitscyclus. De volgende plaatsen worden opengesteld: 1 lid recherche, 1 lid verkeersdienst en 3 inspecteurs algemene steundienst.