Nieuws

AANPASSING DIENSTVERLENING

Rekening houdende met de nog steeds opschalende en/of verstrengende Coronamaatregelen dienen ook wij te reorganiseren en onze dienstverlening aan te passen.

Snipperlijst Corona

Raadpleeg hier de snipperlijst met een overzicht van specifieke cases:wat mag wel en wat mag niet?

Versterkte maatregelen COVID-19

Noodplanning en crisisbeheer Limburg verspreidt een persbericht betreffende de versterkte maatregelen inzake COVID-19. Het kernkabinet van de federale regering en het Strategisch Comité hebben op basis van hun overleg dd. 10/03/2020 beslist enkele proportionele maatregelen uit te vaardigen die als doel hebben het COVID-19-virus (Coronavirus) op het Belgisch grondgebied onder controle te houden. De maatregelen zijn van toepassing op het gehele Belgische grondgebied en hebben betrekking op activiteiten die gedurende de maand maart gepland zijn.

StatBel - België in cijfers

Statbel, het Belgisch statistiekbureau, gaat bij een aantal huishoudens uit onze gemeenten in de loop van de volgende weken en maanden een officiële enquête organiseren naar de inkomens en levensomstandigheden. 

Mobiliteit PZ Maasland – 5 Vacatures

Onze politiezone gaat over tot de aanwerving van 5 inspecteurs binnen de mobiliteitscyclus: 4 inspecteurs algemene steundienst en 1 inspecteur lid verkeersdienst.