Actie inspectiediensten 12 op 13 oktober 2019

Van zaterdag 12 op zondag 13 oktober 2019 hebben onze medewerkers in samenwerking met de collega's van de RVA, het RIZIV en de RSVZ een controleactie gehouden in de drie gemeenten van onze politiezone, elk voor wat betreft hun domein.

Hieronder de belangrijkste vaststellingen:

Alcohol: 2 alarm en 2 positieve ademanalyses;

4 waarschuwingspv's wegens het niet bij hebben van de verzekering;

1 geen houder van een rijbewijs;

2 keuringen niet in orde;

De RVA stelde 3 processen verbaal  op in verband met het al dan niet ingeschreven zijn als werknemer;

Het RSVZ stelde een inbreuk vast met betrekking tot de wetgeving als zelfstandige.