Verdachte drugssituatie? Meld het anoniem!

Op 15 mei 2023 wordt het anoniem drugsmeldpunt voor de provincie Vlaams-Brabant gelanceerd.  Dit is een gezamenlijk initiatief van de provinciegouverneur, het parket en de politie.

anoniem drugsmeldpunt

Illegale drugsproductie is ook in Vlaams-Brabant een stijgend fenomeen dat tot gevaarlijke situaties kan leiden.  Denk aan woningbranden door een cannabisplantage of spelende kinderen die chemisch drugsafval ontdekken.  

De productie van drugs brengt nare gevolgen met zich mee.  Een eenvoudige melding van een verdachte situatie draagt misschien bij tot het succesvol afronden van een grootschalig onderzoek.

Vermoed je het bestaan van een cannabisplantage, drugslabo of drugsafval?  Meld dit dan anoniem via www.anoniemdrugsmeldpuntvlaamsbrabant.be!  Andere meldingen omtrent drugsfeiten zoals verkoop of gebruik in het verkeer, mag je rechtstreeks doorgeven aan de lokale politie.

Wat doe je indien je geconfronteerd wordt met een gevaarlijke situatie?

  • Vermijd contact met producten.
  • Bewaar steeds afstand.
  • Breng jezelf en anderen in veiligheid.
  • Meld de situatie zo snel mogelijk.

Meer info en tips lees je op www.anoniemdrugsmeldpuntvlaamsbrabant.be.

Let wel, dit meldpunt is geen noodcentrale.  Voor dringende hulp bel je nog steeds 101!

Labels