Aangifte misleiding, bedrog, oplichting, fraude e.d.

Bent u het slachtoffer van misleiding, bedrog, fraude, oplichting? Of werden uw rechten als consument of onderneming niet gerespecteerd?

Kies dan het scenario dat op uw probleem van toepassing is en doorloop de verschillende stappen om uw probleem te melden aan de bevoegde diensten op volgende website https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/

U krijgt steeds een advies waarin zoveel mogelijk op uw vragen getracht wordt te antwoorden.

De bevoegde diensten analyseren uw melding en stellen mogelijk een onderzoek in. Zij komen niet tussen in uw individueel probleem en verstrekken in principe geen informatie over het onderzoek. Voor uw individueel probleem verwijzen wij uitsluitend naar het advies dat u zal toegestuurd worden.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie BRT via het contactformulier of telefonisch via 016 53 11 23.