Politiecollege

Het Politiecollege bestaat uit de twee burgemeesters, de zonesecretaris, de bijzondere rekenkundige en de korpschef.Het voorzitterschap wordt afwisselend verzekerd door elke burgemeester voor een periode van 3 jaar.

Mijnheer Bertrand Waucquez is de huidige voorzitter.

Zoals de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus voorziet, verzekert het Politiecollege :

  • De uitoefening van het gezag en de bepaling van het politiebeleid;
  • De uitoefening van het tuchtgezag over de personeelsleden;
  • De bijeenroeping van de Politieraad;
  • De uitvoering van de beslissingen van de Politieraad;
  • De aanwerving en de opdracht tot betaling van de uitgaven;
  • De goedkeuring van de bestelbonnen;
  • Inzake overheidsopdrachten, het kiezen van de gunningswijze en het bepalen van de voorwaarden van de opdrachten met betrekking tot het dagelijks beheer waarvoor een delegatie van bevoegdheid van de Politieraad bestaat;
  • De dringende uitgaven;
  • De toepassing van de regels betreffende haar samenstelling en haar werking.

Alle beslissingen die voorgelegd worden aan de Politieraad gaan langs het Politiecollege.

Het Politiecollege komt in principe om de 2 weken samen.

college