Politieraad

De leden van de Politieraad worden verkozen uit de gemeenteraadsleden.

Het voorzitterschap wordt verzekerd door de Voorzitter van het Politiecollege.

De Politieraad voert de volgende bevoegdheden uit :

 •  Bepaling van het personeelskader van de lokale politie ;
 •  Benoeming, bevordering, ontslag en opruststelling van personeelsleden ;
 •  Vacant verklaring van functies ;
 •  Goedkeuring van de begroting, van de eventuele begrotingswijzigingen en van de jaarlijkse rekeningen i.v.m. het vorige boekjaar ;
 •  Goedkeuring van de aanbestedingen i.v.m. werken, benodigdheden en diensten ;
 •  Leningen ;
 •  Toestemming om voor het gerecht te verschijnen ;
 •  Aannemen van een reglement van orde.

Voorstelling van de raadsleden:

De Politieraad is samengesteld uit de korpschef, de bijzonder rekenplichtige, de politiesecretaris, de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone en door de gemeenteraadsleden van deze gemeenten die tot Politieraadsleden verkozen werden.

Voor de gemeente Kraainem gaat het over :

 • Mevrouw Vinciane De Meutter-Cardinael
 • De heer Carel Edwards
 • De heer Olivier Joris
 • De heer Christiaan Marichal
 • Mevrouw Anne-Charlotte Sala 
 • De heer Bruno Vandersteen
 • De heer Alain Van Herck
 • De heer Guillaume Von Winterdorff

Voor de gemeente Wezembeek-Oppem gaat het over :

 • De heer Jean-Pierre Butaye
 • De heer Jean Crevecoeur
 • De heer Alexandre Franck
 • Mevrouw Zeynep Gorgu
 • De heer Mikaël Hosseini
 • De heer Michel Lievens
 • Mevrouw Marie Paquot
 • De heer Wim Peeters
 • De heer Jan Walraet

De Politieraad vergadert in principe op zijn minst vier keer per jaar.