Nieuws

Vanaf 15.11.2020 gelden een aantal maatregelen die verplicht zijn voor alle particuliere houders van pluimvee en volgels. Dit geldt o.m. voor zij die in hun tuin kippen of siervogels houden, doch ook voor duivenmelkers.

U vindt een persbericht van het FAVV hieronder.

Criminaliteit tijdens de donkere periode.

De periode van oktober tot februari, ook wel de donkere periode genoemd, is traditioneel zeer vatbaar voor diefstallen van en in voertuigen en woninginbraken. Ook op het grondgebied van de politiezone WOKRA is dat een traditioneel wederkerende vaststelling. Onze patrouilles worden wel intensief uitgezonden om proactief in het straatbeeld te zijn maar dat is niet altijd voldoende. Veiligheid is niet langer een zaak van politie alleen maar ook van de bevolking met wie wij een duidelijke samenwerking wensen te onderhouden.

Covid-19

Het is niemand ontgaan dat ons land opnieuw in een volle coronacrisis is aanbeland en dat we opnieuw geconfronteerd worden met een vorm van lockdown zoals eerder in de maand maart het geval was. We wensen eerst en vooral uitdrukkelijk te stellen dat de meeste mensen, zelfs de grote meerderheid, de regels goed opvolgen waarvoor onze uitdrukkelijke dank.

 

Heb jij een brief, sms, e-mail of telefoon gekregen van een incassobureau zonder dat je weet waarvoor? Dan ben je niet alleen. De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt de laatste maand overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. 

Wie seksueel geweld meemaakt kampt vaak met schuld- en schaamtegevoelens en heeft moeite om er over te spreken. Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers van seksueel geweld nood hebben aan een anoniem, professioneel hulpverleningskanaal. Via seksueelgeweld.be wordt hen een veilige ruimte om (gratis) te chatten met een gespecialiseerde psycholoog aangeboden. Chatoproepers ontvangen psychologische ondersteuning en kunnen (op hun tempo) ook naar verdere hulpverlening worden toe geleid.
Om de hand te reiken naar de vele slachtoffers van seksueel geweld en drempels naar hulp verder te verlagen, lanceert Chat na Seksueel Geweld (*) de video “Je bent niet alleen”.