Laatste nieuws

Deze maand gaat onze aandacht naar sluipverkeer meer bepaald : het negeren van het verbodsbord C1 en C3 (met onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer').