Laatste nieuws

Op de site https://integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info#contact vindt U meertalige info over het coronavirus : 

van posters met preventieve maatregelen, fiches met basisinfo, ingesproken boodschappen en links naar nuttige websites. De talen die U kunt aantreffen staan vermeld op de afbeelding hierboven.