Resultaten multidisciplinaire actie 29/02/2024

Op donderdag 29/02/2024 organiseerde we een multidisciplinaire actie in de industriezone van Groot-Bijgaarden. Deze actie was een samenwerking waarbij inspectiediensten vanuit verschillende disciplines (Politiezones Dilbeek en Pajottenland, FAVV, RSZ, RVA en RSVZ) de handen in elkaar sloegen om een zo compleet mogelijke controle te verrichten. Er zullen nog dergelijke acties volgen in de toekomst.

inspectiediensten

De actie was gericht op het veilig vervoer van goederen. Er werd - naast de reguliere controle op het naleven van de wegcode - vooral gekeken naar het gebruik van alcohol en verdovende middelen aan het stuur. Daarnaast werd er grondig nazicht gedaan of de bestuurders van de gecontroleerde voertuigen wel het correcte rijbewijs hadden en/of zij geen onderwerp uitmaakten van enig rijverbod. 

De verschillende inspectiediensten controleerden binnen hun eigen bevoegdheid. Zo controleerde  het FAVV of de voedselveiligheid gewaarborgd werd. De diensten RVA/RSZ/RSVZ deden op hun beurt  nazicht op de correcte naleving van de wetgeving inzake arbeid (zowel werknemers als zelfstandigen).

Er werden in het totaal 28 voertuigen en 38 personen gecontroleerd. Volgende onthutsende vaststellingen werden er tijdens deze controles gedaan:

  • 1 bestuurder testte positief op het gebruik van cocaïne en cannabis bij het besturen van zijn lichte vrachtwagen en had een levenslang rijverbod
  • 1 vrachtwagenbestuurder was onderweg met een lading auto's terwijl hij een lopend rijverbod had
  • 1 bestuurder van een buitenlands voertuig, waarin niet correct aangemelde bouwvakkers vervoerd werden, was geen houder van enig rijbewijs
  • 1 bestuurder reed met een vervallen voorlopig rijbewijs

Deze 4 voertuigen werden, op bevel van het parket Halle-Vilvoorde, onmiddellijk geïmmobiliseerd en van de openbare weg gehaald.

Verder werden er nog pv's opgesteld voor 3 personen die geen veiligheidsgordel droegen, 2 voertuigen hadden een vervallen keuring en de nodige pv's voor het toevertrouwen van een voertuig aan een bestuurder zonder (geldig) rijbewijs werden opgesteld. 

Een kleine hoeveelheid cannabis werd tijdens een fouille aangetroffen; dit werd in beslag genomen. 

De bijzondere inspectiediensten deden tevens volgende vaststellingen:

  • 1 persoon, illegaal in België, werd betrapt op zwartwerk: deze persoon werd van zijn vrijheid beroofd en overgeleverd aan de dienst Vreemdelingenzaken
  • 3 zelfstandigen waren niet correct aangemeld/aangesloten
  • verschillende waarschuwingen en pv's inzake zwartwerk/deeltijdse arbeid werden opgesteld
  • 4 voedseltransporten werden niet correct uitgevoerd: hiervoor werden 2 pv's en 2 waarschuwingen gegeven

Labels