Jaarverslag

Luchtfoto Dilbeek

Wij stellen systematisch een verslag op van onze activiteiten en resultaten op het vlak van veiligheid en leefbaarheid en van onze interne werking. In 2018 hebben we geen jaarverslag gemaakt omdat we dan volop bezig waren met de voorbereiding van ons zonaal politieplan 2020-2025. We stelden wel een evaluatieverslag op voor de volledige voorbije beleidsperiode 2014-2019.