Over ons

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Arnoud Vermoesen. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van de burgemeester, Willy Segers.

Samen met onze belanghebbenden bepaalden wij onze missie, visie en waarden. Zij vormen de hoeksteen van onze organisatie.

Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad staan in voor het beheer van de middelen van de politiezone. De zonale veiligheidsraad stippelt het beleid uit.

In de politiezone Dilbeek spreken we van een zonaal politieplan (en niet van een zonaal veiligheidsplan) omdat we vinden dat veiligheid geen exclusieve taak is van politie.

Om bepaalde fenomenen van overlast effectief te kunnen aanpakken, werden deze opgenomen in een politiereglement. Bij deze vormen van overlast denken we dan o.a. aan hondenpoep, nachtlawaai, stoken van afval, sluikstorten, …

Wij stellen jaarlijks een verslag op van onze activiteiten en resultaten op het vlak van veiligheid en leefbaarheid en van onze interne werking.