Onze organisatie

De Belgische politie is gestructureerd op twee niveaus: de federale en de lokale politie. Als lokale politiezone Dilbeek staan wij in voor het verzekeren van de basispolitiezorg, georganiseerd in 7 basisfunctionaliteiten: wijkwerking, onthaal, interventie, slachtofferbejegening, lokale recherche, handhaving van de openbare orde en verkeer.

Dit betekent dat wij als lokale politie alle opdrachten van bestuurlijke (handhaving van de openbare orde, verkeershandhaving, ...) en gerechtelijke politie (onderzoeken) die nodig zijn voor het beheersen van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen in Dilbeek voor onze rekening nemen.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Arnoud Vermoesen. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van de burgemeester, Willy Segers.