Zonaal politieplan

Luchtfoto Dilbeek

Onze doelstellingen worden vastgelegd in ons beleidsplan. In de politiezone Dilbeek spreken we van een zonaal politieplan (en niet van een zonaal veiligheidsplan) omdat we vinden dat veiligheid geen exclusieve taak is van politie, maar dat andere spelers, zoals bvb. de gemeente, het OCMW en de inwoners daarin ook een belangrijke rol spelen.

De huidige beleidsperiode loopt van 2020 tot en met 2025.