Missie - visie - waarden

Onze missieSamen met de inwoners van Dilbeek en met onze partners bouwen we aan veiligheid. Als

gemeenschapsgerichte politie werken we, onder verantwoordelijkheid van onze overheden,

aan het voorkomen en bestrijden van misdrijven, het handhaven en herstellen van de openbare

orde en het verlenen van nazorg.

Onze visieNaast ‘Meer blauw’ op straat willen we ‘blauw beter’ en ‘beter blauw’ op straat.

  • ‘Meer blauw’ op straat zorgt ervoor dat we voldoende zichtbaar, aanspreekbaar en beschikbaar zijn.
  • ‘Blauw beter’ houdt in dat we probleem-, resultaat- en klantgericht werken.
  • ‘Beter blauw’ bereiken we met bekwame en betrokken medewerkers die optimaal ondersteund worden om voortdurend te leren en te groeien.

Wij streven naar een gelijkwaardige dienstverlening gekenmerkt door openheid, communicatie

en sturing op informatie.

Voor onze interne werking bepaalden we de volgende visie: “We willen bouwen aan een mensgerichte organisatie waarbij de medewerker centraal staat. De organisatiestructuur zal flexibel zijn en een ondersteuning bieden voor het bereiken van de doelstellingen. Wij streven ernaar om de talenten van onze medewerkers ten volle te laten ontplooien.”

Onze waardenHet welslagen van onze visie en missie steunt op de inzet van elke medewerker.Wij zijn:

Discreet in ons handelen en in het omgaan met informatie

Integer in ons denken en doen

Loyaal tegenover onze visie

Beleefd en beheerst in elke situatie

Eerlijk in ons optreden

Empathisch in onze dienstverlening

Kordaat waar nodig