Bestuursorganen

Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad staan in voor het beheer van de middelen van de politiezone. De zonale veiligheidsraad stippelt het beleid uit.

Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad staan in voor het beheer van de middelen van de politiezone. De zonale veiligheidsraad stippelt het beleid uit.