Algemeen politiereglement

Om bepaalde fenomenen van overlast effectief te kunnen aanpakken, werden deze opgenomen in een politiereglement. Bij deze vormen van overlast denken we dan o.a. aan hondenpoep, nachtlawaai, stoken van afval, sluikstorten, …

De wet op de gemeentelijke administratieve sancties (kortweg GAS), geeft de gemeenten de kans om een lokaal veiligheidsbeleid uit te werken. 
Hierdoor krijgen de gemeenten een grotere autonomie in het handhaven van de openbare rust, veiligheid en gezondheid. Deze GAS-wet biedt immers de mogelijkheid om gedragingen die storend zijn voor het dagelijks leven maar daarom nog geen inbreuk op het strafrecht vormen, eveneens te sanctioneren. Door de wet werd immers het begrip openbare overlastgeïntroduceerd. De gemeenten bepalen bij politiereglement welke handelingen zij strafbaar willen stellen in het kader van de GAS-wet.
Dit heeft als bijkomend voordeel dat de parketten en strafgerechten ‘ontlast’ worden en zorgt ervoor dat de ‘kleine criminaliteit’ sneller en efficiënt kan aangepakt. De reactietijd wordt ook grondig ingekort, binnen maximaal zes maanden na de overtreding zal een sanctie volgen. Niet alleen de politiediensten zijn bevoegd om op te treden, ook speciaal daarvoor aangestelde gemeentelijke ambtenaren mogen vaststellingen ter zake verrichten.

De wet voorziet vier types administratieve sancties: de administratieve geldboete van maximum 350 euro, de administratieve schorsing van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning; de administratieve intrekking van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning en de tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling. Een bemiddelingsprocedure behoort ook tot de mogelijkheden. Deze bemiddeling heeft enkel tot doel de schade te herstellen of te vergoeden. Wanneer de overtreder akkoord gaat met de voorwaarden van de bemiddeling, wordt er geen boete meer opgelegd.

Het algemeen politiereglement van Dilbeek werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 november 2017 en gewijzigd door de gemeenteraad op 4 september 2018, op 15 december 2020 en op 25 juni 2024.