Bestuursorganen

Burgemeester Michel Vanderhasselt (Ternat) is de voorzitter van het politiecollege. Samen met burgemeesters Wim Goossens (Roosdaal), Walter De Donder (Affligem), Steven Van Linthout (Liedekerke) en 19 politieraadsleden controleert hij het politiecollege en het gevoerde politiebeleid.

In een meergemeentezone kunnen de verschillende colleges van burgemeester en schepenen en de verschillende burgemeesters onmogelijk nog hun bevoegdheden over de organieke aspecten van het ééngemaakt korps uitoefenen. De wet heeft daarom in de oprichting van een politiecollege voorzien.

Burgemeester Michel Vanderhasselt (Ternat) is de voorzitter van het politiecollege. Samen met burgemeesters Wim Goossens (Roosdaal), Walter De Donder (Affligem), Steven Van linthout (Liedekerke) en 19 politieraadsleden controleert hij het politiecollege en het gevoerde politiebeleid.