Bestuursorganen

Burgemeester Christine Hemerijckx (Roosdaal) is de voorzitter van het politiecollege. Samen met burgemeesters Luc Wachtelaer (Ternat), Walter De Donder (Affligem), Luc Wynant (Liedekerke) en 19 politieraadsleden controleert zij het politiecollege en het gevoerde politiebeleid.

In een meergemeentezone kunnen de verschillende colleges van burgemeester en schepenen en de verschillende burgemeesters onmogelijk nog hun bevoegdheden over de organieke aspecten van het ééngemaakt korps uitoefenen. De wet heeft daarom in de oprichting van een politiecollege voorzien.

Burgemeester Christine Hemerijckx (Roosdaal) is de voorzitter van de politieraad. Samen met burgemeesters Luc Wachtelaer (Ternat), Walter De Donder (Affligem), Luc Wynant (Liedekerke) en 19 politieraadsleden controleren zij het politiecollege en het gevoerde politiebeleid.