Antigifcentrum

Welke info vragen we als u belt?

Hou de verpakking van het betrokken product bij de hand.

Leeftijd van het slachtoffer : gaat het om een kind of een volwassene?

Wat is de naam van het product dat de vergiftiging heeft veroorzaakt (verpakking, bijsluiter,... bij de hand houden)?

Over welke hoeveelheid van het product gaat het (aantal tabletten, soep- of theelepels,...)?

Wat is er precies gebeurd (ongeval, zelfmoordpoging,...)?

Stelt u ziekteverschijnselen vast, zo ja, welke?