Politieraad

Burgemeester Michel Vanderhasselt (Ternat) is de voorzitter van het politiecollege. Samen met burgemeesters Wim Goossens (Roosdaal), Walter De Donder (Affligem), Steven Van linthout (Liedekerke) en 19 politieraadsleden controleert hij het politiecollege en het gevoerde politiebeleid.

De politieraad vergadert minimum 4 keer per jaar, waarvan minstens 1 keer per semester. Ook de korpschef en politiesecretaris wonen de vergadering bij. De secretaris stelt het verslag op van de vergadering. Opgelet! De vergaderingen zijn openbaar, met uitzondering van persoonsgebonden materies.

De politieraad beheert de goederen en inkomsten van de lokale politie en bepaalt ook de personeelsformatie van het korps.

Data politieraad 2018

Datum Agenda lijst besluiten Notulen
21/02/2019 Agenda Politieraad 2019-02-21 lijst besluiten 2019-02-21    
06/06/2019

Agenda Politieraad 2019-06-06

   
05/09/2019      
05/12/2019      

Burgemeester Michel Vanderhasselt (voorzitter), burgemeester Wim Goossens (Roosdaal), burgemeester Walter De Donder (Affligem), burgemeester Steven Van Linthout (Liedekerke) en onderstaande 19 raadsleden vormen samen de politieraad van onze zone::

Politieraadsleden

Rani Berlo / Jill Rollier / Lena Steenhoudt / Aster Van Avermaet / Guy Uyttersprot / Fred Dielens / Gunter Desmet / Kristof De Leeuw / Anna Parys / hannes Verdoodt / Roel Guldemont / Joris Poppe / Carry Reynders / Riet Stockmans / Piet Van Den Borre / Annick Borloo / Tom De Koster / Johan Linthout / Linda Van Huylenbroeck