Laatste nieuws

Persbericht: politiezone TARL levert bijstand aan controle van lompenbedrijven door inspectiediensten in Ternat en Liedekerke

Op 2 december 2019 heeft de politiezone TARL bijstand geleverd aan controle van lompenbedrijven door de bijzondere inspectiediensten in Ternat en Liedekerke.

De actie gebeurde in samenwerking met de Sociale Inspectie van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ-inspectie), de dienst Vreemdelingenzaken, de inspectie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA-inspectie), de inspectie van de directie Toezicht op Sociale Wetten (TSW-inspectie), de Vlaamse Sociale Inspectie, de brandweer en de dienst Leefmilieu van de federale gerechtelijke politie (FGP DJSOC).

Ook de hondensteun van de federale politie leverde bijstand. De sites werden doorzocht met een speurhond teneinde personen te vinden die zich eventueel wegstoppen in de bergen kleding. De diensten controleerden op zwartwerk (niet-aangemeld bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid), illegale tewerkstelling (persoon tewerkstellen die wegens zijn verblijfsstatus niet tewerkgesteld kan/mag worden), verblijfsrecht, leefmilieu, milieuvergunningen en brandveiligheid.