Laatste nieuws

logo tarl

Op zaterdag 12 oktober 2019 heeft de politiezone TARL bijstand geleverd aan een horeca-controle geïnitieerd door diverse inspectiediensten op grondgebied Affligem, Roosdaal en Liedekerke.

De controle gebeurde door de Sociale Inspectie van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ), het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), de FOD Financiën, afdeling Toezicht Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de dienst Vreemdelingenzaken en de afdeling Vlaamse Sociale Inspectie van het departement Werk en Sociale Economie.

Een belangrijke indicatie om na te gaan of er inbreuken zijn op vlak van sociale regelgeving is de aanmelding van werknemers in de DIMONA-databank van de Rijksdienst Sociale Zekerheid. Hierin moeten horeca-uitbaters elke indiensttreding en uitdiensttreding van werknemers aangeven. Een eventuele afwijking op de voorziene deeltijdse werktijd of een variabel werkrooster moeten dan weer te consulteren zijn voor inspectie tijdens een controle.