Nieuws

Persbericht: 4 dronken bestuurders en 1 bestuurder positief op drugs bij controle 44 voertuigen tijdens verkeersacties politiezone TARL (15-18 januari 2021)

Tussen vrijdag 15 januari 2021 en maandag 18 januari 2021 heeft de politiezone TARL verkeersacties georganiseerd op haar grondgebied.

Persbericht: SIS-geseinde persoon en inbreuken zwartwerk en illegale tewerkstelling bij controle van ondernemingen door politiezone TARL – 13 januari 2021

Op 13 januari 2021 heeft de politiezone TARL op haar grondgebied gepatrouilleerd in samenwerking met de RSZ-Inspectie. Deze patrouilles kaderen binnen de aanpak van fraudefenomenen en illegale economieën wat prioritair gestelde fenomenen zijn binnen het beleidsplan van de politiezone TARL.

Persbericht: politiezone TARL controleert  fietsverlichting aan het station en op het gemeenteplein te Liedekerke – 18 januari 2021

Op maandag 18 januari 2021 werd in het kader van verkeersveiligheid de verlichting van de fietsers gecontroleerd. In de omgeving van het NMBS-station (06u45-07u50)  te Liedekerke controleerde zowel de wijkpolitie van Affligem en Liedekerke. Aan het gemeenteplein (07u55-08u25) te Liedekerke controleerde de wijkpolitie van Liedekerke.

Op vraag van de overheden en sinds de verstrenging van de corona-maatregelen werd ook de handhaving in de politiezone TARL opnieuw opgedreven.

De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten. Burgers kunnen zowel verdachte handelingen, personen of voertuigen als inbreuken op de corona-maatregelen melden via het 101-noodoproepnummer. Deze tussenkomsten beogen toezicht op de naleving van de overheidsmaatregelen en het minimaliseren van het aantal besmettingen. Onze politiemedewerkers doen dit met gevaar voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten. Overtreders werken het aantal besmettingen enkel maar in de hand en belasten onnodig de zorghulpverlening door dokters en in de ziekenhuizen.  

Evalueer of je handelingen verspreiding van het virus in de hand kunnen werken. Zo ja, stel ze uit of voer ze niet uit. Consulteer https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/  of raadpleeg de infonummers bij twijfel: 0800 14 689.  

Op vraag van de overheden en sinds de verstrenging van de corona-maatregelen werd ook de handhaving in de politiezone TARL opnieuw opgedreven.