Missie - Visie - Waarden

Visie

Met competente, aanspreekbare en gemotiveerde medewerkers in een doorzichtige en professionele organisatie streven we, in samenwerking met onze partners, naar optimale tevredenheid van bevolking en overheden.

Missie

Onder gezag van de overheden, deel uitmakend van de geïntegreerde politie, dragen we bij tot een veilige en leefbare omgeving met aandacht voor een kwaliteitsvolle dienstverlening geïnspireerd door de gemeenschapsgerichte politiezorg.

Waarden

Onze visie en missie wordt gerealiseerd door de inzet van elke medewerker.

P

robleemoplossend denken en handelen

O

ordeelkundig optreden en gezond verstand

L

oyauteit

I

ntern en extern te communiceren teneinde maximale openheid van onze acties te bereiken

T

eamspirit

I

ntegriteit en onpartijdigheid

E

ngagement