Persbericht: diefstallen uit vrachtvoertuigen

Dit weekend startte de politiezone TARL met de winterBOB campagne. In totaal werden 12 (!) rijbewijzen ingetrokken. Deze resultaten tonen eens te meer aan dat het besturen van een voertuig al te vaak gebeurt onder invloed van alcohol en/of drugs.

Op vrijdag 1 december 2017 werden 6 personen ingezet.

Op de N.207 te Liedekerke werden 122 samplings uitgevoerd die resulteerden in 2 inhoudingen van het rijbewijs voor 3 uur en 2 inhoudingen van het rijbewijs voor 6 uur. Er werd 1 proces-verbaal opgesteld wegens drugs in het verkeer wat resulteerde in een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen. Hierbij werd ook 1 PV opgesteld wegens drugsbezit met in beslag name van 2.6 gram cannabis. Er werd 1 proces-verbaal opgesteld wegens verboden wapenbezit en 1 proces-verbaal voor een verkeersinbreuk.

Op de N.285 te Ternat werden 86 samplings uitgevoerd die resulteerden in 1 onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen en 3 inhoudingen van het rijbewijs voor 6 uur. Er werd 1 proces-verbaal voor een verkeersinbreuk opgesteld.

Tevens werd er gepatrouilleerd op diefstalgevoelige plaatsen te Ternat, te Affligem en te Roosdaal. Deze patrouilles resulteerden in 1 PV voor het negeren van bevelen van een bevoegd persoon en 1 verbalisering wegens een verlopen keuringsbewijs. Het ANPR-voertuig controleerde 1.456 voertuigen. Dit resulteerde in 1 PV wegens een verlopen keuringsbewijs.

Op zondag 3 december 2017 werden in totaal 10 personen ingezet.

Op de Ninoofsesteenweg te Roosdaal werden 244 samplings afgenomen die resulteerden in 1 intrekking van het rijbewijs voor 3 uur. Er werd 1 proces-verbaal opgesteld wegens drugs in het verkeer wat resulteerde in een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen. Er werd ook nog 1 PV opgesteld wegens rijden onder invloed en 1 PV wegens achterstallige betaling van de verkeersbelasting. 1 persoon werd tevens geverbaliseerd wegens niet-reglementair GSM-gebruik achter het stuur. Het ANPR-voertuig controleerde 1.160 voertuigen.