Persbericht: nieuwe Volkswagen Transporter voor interventiediensten PZ TARL.

De vernieuwing van het wagenpark van de PZ TARL zet zich door. Deze keer wordt een nieuwe combi Volkswagen Transporter ter beschikking gesteld van de interventiediensten.

Interventievoertuigen worden zeer intensief gebruikt waardoor ze ook vaker aan vernieuwing toe zijn omwille van slijtage.

Het kostenplaatje van het nieuwe dienstvoertuig bedraagt 57.176,95 euro (incl. BTW).

De ombouw van een dienstvoertuig interventie omvat behalve signalisatie en striping ook bepantsering die de veiligheid van de medewerkers moet vrijwaren.