Interventie en onthaal

De interventieploegen patrouilleren 24 uur per dag en 7 dagen per week op het volledige grondgebied van de gemeenten Buggenhout en Lebbeke. Zij beantwoorden alle oproepen die via ons telefoonnummer 052 46 83 83 of via het noodnummer 101 binnenlopen op de meldkamer. Ze doen vaststellingen en maken hiervan melding aan de gerechtelijke en bestuurlijke overheden. De interventieploegen zorgen voor een eerste hulpverlening, noteren klachten en voeren onderzoeken.

Het takenpakket van de dienst interventie is dan ook zeer divers:

  • verkeersongevallen vaststellen
  • tussenkomen bij huiselijke moeilijkheden
  • (gewelddadige) diefstallen vaststellen
  • interveniëren bij vechtpartijen of burenruzies
  • loslopende dieren opvangen
  • Nota nemen van verdwijningen en onderzoeken
  • ...

Naast deze hoofdtaak voeren de politieambtenaren van de dienst interventie toezichten en gerechtelijke acties uit, en werken ze mee aan projecten. Dit alles met het oog op handhaving van de openbare rust, orde, veiligheid en gezondheid. Zij zullen professioneel optreden met een steeds weerkerende discretie en objectiviteit. Ze staan garant voor een moderne adequate aanpak.

Deze medewerkers staan ook in voor het onthaal in het hoofdcommissariaat in Lebbeke. Zij worden bijgestaan door administratieve medewerkers. Je kan er na afspraak terecht voor allerhande vragen, aangiften, klachten en/of opmerkingen. Indien nodig verwijzen zij je door naar de juiste instantie.