Laatste nieuws

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. De burger wordt bevraagd over het onveiligheidsgevoel, de buurtproblemen, de preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Dit initiatief gaat uit van de federale politie in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken, de lokale politie en de lokale besturen.