Laatste nieuws

Fietsdiefstallen

Binnen onze politiezone worden we geconfronteerd met fietsdiefstallen. Dure sportfietsen zijn het voornaamste doelwit.
Eenzelfde tendens is zichtbaar in andere politiezones in Oost-Vlaanderen.