Voorstelling politiezone

De politiezone Buggenhout-Lebbeke is een tweegemeentezone en maakt deel uit van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

Ze situeert zich in het oosten van deze provincie en grenst aan de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het geografisch middelpunt van Vlaanderen is gesitueerd in Buggenhout-Opdorp. Binnen de provincie grenst de politiezone aan de regionale centrumsteden Dendermonde en Aalst. De politiezone ontstond in 2001 uit de vroegere interpolitiezone Buggenhout-Lebbeke (gemeentepolitie Lebbeke - gemeentepolitie Buggenhout - rijkswachtbrigade Buggenhout-Opstal).

We staan ten dienste van 34.369 inwoners, waarvan 19.625 personen resideren in Lebbeke en 14.744 in Buggenhout (toestand 1/07/21).

De zone heeft een oppervlakte van 5.295 ha. Het Lebbeekse grondgebied is 2.732 ha groot, Buggenhout komt aan 2.563 ha.