Een job bij de politie

Jobs in uniform

Als politiemedewerker in uniform werk je actief mee aan een excellente politiezorg. De burger kan op jou vertrouwen. Je bent regelmatig in het straatbeeld te zien en wordt onder meer ingezet op evenementen en bij interventies.

Het operationeel kader van de politie telt vijf onderverdelingen: het agentenkader, het kader van de beveiligingsagenten, het basiskader (inspecteur), het middenkader (hoofdinspecteur) en het officierskader (commissaris en hoofdcommissaris). Bij de politie vind je gegarandeerd een nieuwe uitdaging die aansluit bij je kwaliteiten en ervaring.

Jobs in burger

Wist je dat ongeveer 20 % van het politiepersoneel tewerkgesteld is in een burgerfunctie (CALog-personeelsleden)? Dit zijn administratieve, ondersteunende of technische functies. Voor de burgerfuncties hoef je geen politieschool te volgen. Een passend diploma en de nodige drive vergroten alvast je kansen!