Missie, visie en waarden

Onze missie, visie en waarden verwoorden krachtig welke waarden wij hoog in het vaandel dragen, welke dienstverlening wij willen bieden en hoe we dit aanpakken. 

Onze missie

Wij dragen, in samenwerking met iedereen, bij tot een veilige en leefbare politiezone.

Onze visie

Volgens de principes van de excellente politiezorg:

  • dragen we bij tot een verkeersveilige politiezone.
  • streven we naar een criminaliteitsarme gemeenschap.
  • pakken we de overlast aan.
  • voeren we een optimale communicatie.
  • werken we met competente en gedreven medewerkers.

Onze waarden

Wij leggen de nadruk op:

  • Onpartijdigheid: Behandel iedereen gelijk en zonder vooroordeel.
  • Respect: Behandel iedereen op een menswaardige manier.
  • Eerlijkheid: Handel betrouwbaar en correct.
  • Integriteit: Geef het goede voorbeeld en wees kritisch voor jezelf.
  • Loyaliteit: Handel oprecht volgens onze waarden.