Sociale dienst (slachtofferbejegening, jeugd en gezin)

De belangrijkste taken van de sociale dienst zijn:

  • opvolgen dossiers intrafamiliaal geweld.
  • uitvoeren, opstellen en opvolgen van dossiers jeugdbescherming.
  • afnemen van videoverhoor.
  • diverse doorverwijzingen naar de gepaste hulpverleningssector binnen de sociale sector.

Slachtofferbejegening

Vanuit de sociale dienst wordt ook de slachtofferbejegening gecoördineerd. De politieambtenaar is vaak de eerste persoon die in contact komt met een slachtoffer. De dienst slachtofferbejegening staat in voor opvang, praktische bijstand, informatieverstrekking en de juiste doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten van slachtoffers.

Voor de functie slachtofferbejegening beschikt onze politiezone uit politie-inspecteurs die een speciale opleiding slachtofferbejegening hebben gevolgd. Ze behoren tot verschillende diensten en werken met een beurtrolsysteem zodat er 24/7, het hele jaar door op een van de slachtofferbejegenaars beroep kan gedaan worden.

Slachtoffers kunnen een beroep doen op een slachtofferbejegenaar bij een traumatische gebeurtenis (diefstal met geweld, zelfdoding, dodelijk verkeersongeval, moord, zedenfeiten, intrafamiliaal geweld, onrustwekkende verdwijningen …). Zowel het slachtoffer als de familie kan een beroep doen op de dienst slachtofferbejegening.

Jeugd en gezin

Geweld in het gezin gekoppeld aan een verontrustende opvoedingssituatie is een sociaal-maatschappelijk thema dat van heel nabij wordt opgevolgd door de sociale dienst.

  • Intrafamiliaal geweld

De sociale dienst heeft een bijzondere aandacht voor familiale moeilijkheden die al dan niet gepaard gaan met fysiek, psychisch, seksueel of economisch geweld. Buiten de gerechtelijke afhandeling wordt een aanbod tot doorverwijzing gedaan.

De hulpverlening wordt gerealiseerd door het project partnergeweld binnen het Centrum Algemeen Welzijn (CAW).

  • Verontrustende opvoedingssituaties

De sociale dienst volgt opvoedingssituaties op waar sprake is van verwaarlozing, kindermishandeling of intrafamiliaal geweld. Hierbij worden de gerechtelijke overheden ingelicht en wordt afhankelijk van de bereidwilligheid om hulp te aanvaarden, de jongere met het gezin doorverwezen.