Politieraad

Wat is de politieraad?

De politieraad is samengesteld uit de burgemeesters en politieraadsleden van Buggenhout en Lebbeke. De raad vergadert minimaal vier keer per jaar, waarvan minstens 1 keer per semester. Ook de korpschef en politiesecretaris wonen de vergadering bij (zonder stemrecht). De secretaris stelt het verslag op van de vergadering.

De zittingen van de politieraad zijn openbaar en bestaan uit een openbare zitting en een besloten zitting. Het openbare gedeelte bevat algemene onderwerpen zoals aankopen, begroting ... Agendapunten die over personen gaan en een rechtstreekse invloed hebben op hun privacy, zoals bevordering, ontslag ... worden behandeld in de besloten zitting.

 

Agenda