Politiecontrole aan het station op 29 november

Naar aanleiding van enkele incidenten aan het station van Ninove werd deze middag op vraag van de bestuurlijke overheid een actie georganiseerd.
 

Persbericht

Burgemeester Tania De Jonge legt de noodzaak van dergelijke acties uit:  “De laatste twee maanden waren er verschillende incidenten in de stationsomgeving waardoor dergelijke acties ook nodig zijn. De samenwerking tussen Securail en onze lokale politie verliep zeer goed en met resultaat. Deze acties zullen dan ook in de toekomst worden herhaald. Dit is in het belang van de veiligheid van de reizigers, de schoolgaande jongeren en buurtbewoners.”

De politie van Ninove controleerde deze middag samen met SECURAIL, de veiligheidsdienst van de NMBS, tussen 11u00 en 13u00 treinreizigers en aanwezigen op het perron en in het station. 

Onze partner SECURAIL stelde een overtreding vast inzake het reizen zonder geldig vervoerbewijs.

Daarnaast hadden onze politiediensten oog voor andere gedragingen en overtredingen in het kader van druggebruik en-dealen, vandalisme, overlast en verkeersonveilig gedrag in en nabij het station.

Daarbij werden de volgende inbreuken vastgesteld:

  • 1 P.V. drugsbezit
  • 1 Onmiddellijke inning inzake verkeer
  • 4 P.V.’s inzake inbreuken tegen de tabakswetgeving (bezit van elektrische VAPE-toestellen door minderjarigen <14 jaar>)

Deze acties zullen in de toekomst herhaald worden, we zullen inzetten op een nog grotere samenwerking met verschillende partners zoals ook de federale politie en de hondensteun.